กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

ขอทุนวันนี้ง่ายๆ

เพียงกรอกข้อมูลแล้วติดตามผล

การขอกู้ยืมเงิน

สนับสนุนโครงการ

จ้างงานคนพิการ

ค้นหาคนพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์​

สื่อประชาสัมพันธ์กู้เงินทุนประกอบอาชีพ

Skip to content