กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

พก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567"

       วันนี้ (22 พ.ย. 66) เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม 60 ปี ชั้น 3 บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ภายใต้การกำกับดูแลของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี เป็นภารกิจสนับสนุนที่มีความสำคัญ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบต่างๆ ให้ถูกต้องตลอดจนการจัดทำรายงานทางการเงินให้ถูกต้องและทันเวลา จึงจำเป็นต้องทบทวนและให้ความรู้เพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ พมจ. หรือผู้แทน พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีหรือผู้แทน เจ้าหน้าที่ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และวิทยากร รวมทั้งสิ้น 170 คน เข้าร่วมการอบรม

 

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ , https://dfund.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th , https://www.facebook.com/depfund/
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/@dep_255?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

แกลเลอรี่

Skip to content