กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

ติดต่อกองทุน

กองกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

914 อาคารเอวิออน ถนนพระรามที่ 5 แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์: 02 106 9300
การเดินทาง รถประจำทาง สาย: 50, 70
              รถไฟใต้ดิน สถานี: บางซื่อ/เตาปูน

Skip to content