กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

พก. ประชุมคณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2566

       วันนี้ (28 พ.ย. 66) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 60 ปี ชั้น 3 บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณารายละเอียดคำของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงการพิจารณากรอบวงเงินร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และกรอบโครงการสำหรับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบโปรแกรมการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting)

 

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ , https://dfund.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th , https://www.facebook.com/depfund/
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/@dep_255?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

แกลเลอรี่

Skip to content