กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

พก.ร่วมประชุมการจัดทำรายงานการเงินการบริหารงบประมาณและการคลังให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

       วันนี้ (27 ต.ค. 66) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม DEP WAR ROOM ชั้น 1 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมประชุมการจัดทำรายงานการเงินการบริหารงบประมาณและการคลังให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จัดโดย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินและการบริหารงบประมาณและการคลัง เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

 

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ , https://dfund.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th , https://www.facebook.com/depfund/
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/@dep_255?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

แกลเลอรี่

Skip to content