กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

พม. เปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ

       วันนี้ (1 ธ.ค. 66) เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 โดย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 และนางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน พร้อมรับฟังคำปราศรัยวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในรูปแบบวีดิทัศน์ และการอ่านสาสน์วันคนพิการสากล ประจำปี 2566 โดยนางกีต้า ซับบระวาล (Mrs. Gita Sabharwal) ผู้ประสานงานสหประชาชาติ (United Nations Resident Coordinator – UNRC) นายศุภชีพ ดิษเทศ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย อีกทั้งมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 182 โล่รางวัล ทั้งนี้ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้นำองค์กรด้านคนพิการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรเอกชน เครือข่ายคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,500 คน เข้าร่วมงาน

ภายในวันนี้ประกอบด้วย พิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 พร้อมทั้งมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566 จำนวน 182 โล่รางวัล ประกอบด้วย (1) รางวัลคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2566 (2) รางวัล Global IT Challenge for youth with disabilities 2023 (3) รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566 (ระดับเกียรติยศ/ระดับดีเยี่ยม) (4) รางวัลหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566 (5) รางวัลสถานที่ที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2566 (6) รางวัลล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ดีเด่น ประจำปี 2566 และรางวัลบุคคลต้นแบบล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ ประจำปี 2566 และ (7) รางวัลองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ (มอพ.2554) ระดับดีมาก นอกจากนี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และส่งต่อแรงบันดาลใจ ร่วมกับ ผู้ได้รับรางวัล TikTok Awards Thailand 2023 การแสดงความสามารถของคนพิการ นิทรรศการผลงานของ พก. และเครือข่ายคนพิการ และบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการและกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. จำนวนกว่า 200 บูธ

 

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ , https://dfund.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th , https://www.facebook.com/depfund/
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/@dep_255?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

แกลเลอรี่

Skip to content