กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

พก. จัดโครงการอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลของเจ้าหน้าที่กองกองทุนฯ หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และประยุกต์ใช้ AI สำหรับการปฏิบัติงานราชการ

      วันนี้ (3 ก.ย. 66) เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พก. DEP WARROOM บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลของเจ้าหน้าที่กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และประยุกต์ใช้ AI สำหรับการปฏิบัติงานราชการ ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2566 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก จัดโดยกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
      ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นที่ต้องให้บุคลากร มีพัฒนาการใหม่ๆ มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มทักษะ และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ จึงได้จัดโครงการอบรมฯ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
      ซึ่งจะอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนางานของ พก. โดยวันนี้ มีกิจกรรมได้แก่การบรรยายให้ความรู้เรื่อง ตระหนักรู้และป้องกันภัยไซเบอร์ และการแบ่งกลุ่ม Workshop โดย ดร. ศุภกิจ พฤกษอรุณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. เจ้าหน้าที่กองกองทุนฯ วิทยากร จำนวนทั้งสิ้น 80 คน เข้าร่วมการอบรม

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ , https://dfund.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th , https://www.facebook.com/depfund/
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/@dep_255?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

แกลเลอรี่

Skip to content