กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

แบบสำรวจ

แบบสำรวจ

สำรวจจำนวนผู้พิการในกรุงเทพและปริมณฑล

1 พ.ค.- 30 ก.ย

สำรวจจำนวนผู้พิการในกรุงเทพและปริมณฑล

1 พ.ค.- 30 ก.ย

สำรวจจำนวนผู้พิการในกรุงเทพและปริมณฑล

1 พ.ค.- 30 ก.ย

สำรวจจำนวนผู้พิการในกรุงเทพและปริมณฑล

1 พ.ค.- 30 ก.ย

สำรวจจำนวนผู้พิการในกรุงเทพและปริมณฑล

1 พ.ค.- 30 ก.ย

สำรวจจำนวนผู้พิการในกรุงเทพและปริมณฑล

1 พ.ค.- 30 ก.ย

Skip to content