กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

พก. เปิดโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากรกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

       วันนี้ (13 ธ.ค. 66) เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพฯ นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากรกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ด้านการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตร “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้อง และศึกษาแนววินิจฉัยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2566 เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งจะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 130 คน

 

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ , https://dfund.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th , https://www.facebook.com/depfund/
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/@dep_255?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

แกลเลอรี่

Skip to content