กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

พม. จัดใหญ่งาน Market Fair “เรารู้ คุณทำได้” มุ่งเพิ่มอัตราการจ้างงานกลุ่มเปราะบาง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

        

      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย พก. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคารB)ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร

       โดยเมื่อ (11 ก.ย. 66) เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงาน Market Fair “เรารู้ คุณทำได้” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูคนพิการ ภายใต้โครงการ WE CAN DO และเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยมีนางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. สมาคมองค์กรคนพิการ ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 5,000 คน เข้าร่วมงาน


สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 

1) ด้านวิชาการและนวัตกรรมโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการและนวัตกรรมและการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ “ทำอย่างไรให้คนพิการ มีงานทำอย่างยั่งยืน” “ทิศทางการจัดสิทธิสวัสดิการสังคมในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง” และ “การพัฒนาศักยภาพสตรีหรือสตรีพิการ” เป็นต้น 

2) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานและฝีมือของกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. กว่า 250 บูธ 

3) พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ กระทรวง พม. โดย พก.เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ศักยภาพ และโอกาสให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

4) การแสดงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย อาทิ การแสดงแฟชั่นโชว์ของนางแบบนายแบบคนพิการ การรำกลองยาว การแสดงดนตรี เป็นต้น และ 

5) การประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูคนพิการ ภายใต้โครงการ WE CAN DO และเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภารกิจของ พก.

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ , https://dfund.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th , https://www.facebook.com/depfund/
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/@dep_255?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

แกลเลอรี่

Skip to content